Smartphone bude varovat Čechy před katastrofami

Koncem listopadu zveřejnili tvůrci mobilní aplikace Záchranka a systému Mobilní rozhlas tiskovou zprávu, v níž informují o nově vznikajícím Systému digitálního varování obyvatelstva (tzv. SDVO).  Jedná se o systém, pomocí něhož je možné varovat před událostmi hromadného ohrožení celá města i kraje najednou, což může v budoucnu zachránit mnoho životů.
V současné situaci se totiž Česká republika spoléhá pouze na varování prostřednictvím celostátních médií, jako je televize nebo rozhlas. Systém digitálního varování obyvatelstva by tak mohl v budoucnu poskytnout značnou výhodu a ulehčit práci složkám Integrovaného zásahového systému.
Že je Praha v plamenech se hodí vědět dřív, než do ní přijedete
SDVO je založen na výše zmíněné mobilní aplikaci Záchranka a na systému Mobilní Rozhlas, který už úspěšně funguje několik let a pokrývá zhruba na 500 měst a obcí. Dohromady tyto dvě technologie v současné době pokrývají zhruba deset procent populace ČR.
Tvůrci započali s testováním aplikace v ostrém provozu už letos na jaře v Praze, Brně a v Plzni. Autor aplikace Záchranka Filip Maleňák v tiskové zprávě představující vznikající projekt uvádí, že v jednání je pokrytí dalších měst i celých krajů, např. Jihomoravského.
Systém podléhá složkám krizového řízení a ochrany obyvatel a informace, které odesílá pracovník krizového řízení města nebo kraje na základě konzultace se složkami integrovaného záchranného systému jsou uživatelům doručeny formou notifikace a e-mailu, uživatelům registrovaným do systému Mobilní rozhlas bude zaslána SMS zpráva. Tvůrci Mobilního rozhlasu mysleli také na nevidomé a SMS zprávy zaslané tímto systémem lze v mobilním zařízení převést na hlasovou zprávu.
Varování před cyklonem se vždycky hodí.
Varování jen pro registrované
Síla i slabina celého systému digitálního varování obyvatelstva přes mobilní telefon stojí na jediné věci, a tou je pokrytí. V současné situaci se oznámení o nebezpečí zobrazí pouze těm, kteří buď vlastní smartphone, na kterém mají nainstalovanou aplikaci záchranka, a/nebo jsou díky obecnímu úřadu ve své obci registrování v systému Mobilní rozhlas.
Aktuální informace o nebezpečí se tak dostane jenom těm, kteří, s trochou nadsázky, ve svém mobilu mají dostatek místa na krizové aplikace, které mají v telefonu takříkajíc pro jistotu, ale s velkou pravděpodobností ji nikdy nevyužijí. A i když má uživatel aplikaci nainstalovanou, případně je registrován v Mobilním rozhlasu, dostanou se k němu informace pouze z jeho domovské obce, ať už se na jejím území nachází či nikoliv. Systém tak nereaguje na aktuální pozici uživatele, to znamená, že jej může varovat před nebezpečím, v jehož dosahu se reálně nenachází a naopak.
Řešení situace by skýtalo předinstalování systému jako nativní součásti softwaru mobilních telefonů prodávaných na českém trhu. To by ale mohlo být potenciálně zneužitelné a spousta uživatelů by s tím mohla mít problém. V každém případě se jedná o chvályhodný softwarový počin, který by mohl nalézt uplatnění na celosvětové úrovni a zachránit tak bezpočet životů. Držíme tedy vývojářům palce a těšíme se na další vývoj slibně vyhlížejícího systému.

Doporučené články