Jak správně vybrat kotel?

Než se rozhodneme koupit kotel, měli bychom znát různé typy kotlů a taky znát zda splňují naše požadavky. Jaký zvolit typ vytápění závisí na několika kritériích: na potřebném výkonu, na energetickém nosiči a na jednotlivých požadavcích provozovatele zařízení. V dnešní době je totiž mnoho technických řešení pro vytápění či ohřev vody.
údržba kotle
Jaké jsou druhy kotlů?
Kotle mohou být buď závěsné, nebo stacionární.
·         Závěsné kotle – tyto kotle lze zavěsit na libovolnou přístupnou stěnu v kterékoliv místnosti. Navrhují se výhradně pro vodní vytápěcí soustavy a pro ohřev vody a jsou určeny pro spalování plynných paliv.
·         Stacionární kotle – patří do vyhrazeného prostoru. Spalují všechny druhy paliv a jsou určeny pro teplovodní otopné soustavy.
Dále se dělí podle typu paliva na elektrické kotle, kotle na tuhá paliva a plynové kotle.
·         Kotle na tuhá paliva – spalují černé a hnědé uhlí, koks, kusové dřevo nebo dřevěné brikety. Výhodou je nižší pořizovací cena, ale nevýhodou je znečištěný interiér a pracná obsluha. Usnadnit jeho obsluhu může automatické přikládání, ale pro toto zařízení je nutné mít přípojku na elektrickou síť 230 V.
·         Elektrické kotle – nejčastěji mají třífázové vedení a každá fáze musí mít své samostatné jištění. Každý elektrokotel má různý výkon. Jejich instalaci a provoz musí schválit příslušný elektrorozvodný závod. Elektrické vytápění je nejčistší a má vysokou účinnost. Výhodou je snadná obslužnost a není tolik hlučný. Nevýhoda je, že je finančně náročné.
·         Kombinované kotle – tyto kotle fungují pomocí dřevu a elektřině.
·         Kotle na plynná paliva – spalují zemní plyn, propan – butan a bioplyn. V České republice se nejčastěji používají kotle na zemní plyn, a to klasické, nebo kondenzační. Výhodou jsou kondenzační kotle, dokážou i využít odpadní teplo.
·         Zplyňovací kotle – tyto kotle jsou ekologické. Účinnost je od 80 do 90%.  Pokud jsou v utlumeném režimu, vydrží bez obsluhy 12 až 16 hodin. Zplyňování, je proces, kdy se dřevo spaluje účinněji než v běžném kotli.
tepelná čerpadla
S ohřevem vody, nebo bez?
Ptáme se, zda potřebujeme kotel jen pro vytápění nebo i na ohřev vody. Jestliže volíme variantu, že potřebujeme kotel s ohřevem vody, tedy volíme variantu buď s průtokem vody, nebo se zásobníkem. Průtokové kotle většinou nabízejí nižší množství dodávané vody a zásobník zas musíme volit podle předpokládané spotřeby.
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla využívají energii ze země, slunce, spodní vody nebo vzduchu. Snižují spotřebu paliv, šetří drahé zdroje a snižují CO2.

Doporučené články