Revize elektroniky

Během jediného roku jsou zaznamenány statisíce případů po celém světě, kdy například dojde ke zkratu elektrického proudu, následkem čehož člověk utrpí nejen ztrátu finanční, ale mnohdy si odnáší také následky na zdraví, či dokonce zaplatí životem. Elektrický proud je, jak každé malé dítě ví, velmi nebezpečny, a přesto existuje velmi snadná, a také finančně nenáročná cesta, jak těmto obrovským katastrofám předejít. Bavíme se zde o revizi, která je schopna případné chyby, vady, nebo budoucí zkraty odhalit, čímž jim můžete předejít. Samotná revize (nejen) elektro-instalace je v mnohých případech také povinná, v jiných pak dobrovolná, ale přesto doporučovaná. Ať už se Vás týká jakákoliv možnost, pamatujte, že je vždy mnohem lepší katastrofám a problémům předcházet, než-li následně řešit (nemalé) škody (nejen) na majetku.

revize spotřebičů

Jak jsme již zmínily výše, revize elektřiny je buďto dobrovolná, nebo povinná. Dobrovolná je samozřejmě pro fyzické, soukromé osoby, běžné rodiny apod. Je ovšem velmi hojně doporučovaná, jelikož i pouhý vadný kabel Vašeho elektro-spotřebiče může způsobit nemalé potíže. Případy, které spadají do povinných revizí, jsou pak například školky, školy, bytové domy, průmyslové haly, obchodní centra apod. Zkrátka se především jedná o prostory, kde se shromažďují lidé. Tyto prostory jsou pak povinny podstoupit revizi elektřiny, a to minimálně jedenkrát za rok, v některých případech jedenkrát za pět let.

revize

Pro bytové jednotky je pak cena až překvapivě nízká. Konkrétně se jedná o částky v řádech tisíců, kdy je cena závislá na velikosti prostoru. Například byt o velikosti 1kk, je cena tisíc korun, pro byt o rozložení 2kk, se pak nevíme o ceně tisíc třiapadesát, a pro byty 3kk je cena stanovena na 1.850, -Kč. Cena za revizi bytového jádra je pak 1.250, – Kč, a pro rodinné domy cena sahá pro dvoupodlažní dům ke třem tisícům korun.

Doporučené články